Käsityöläiskatu 8b, Turku, 20100 +358 449743616 info@greenlinefinland.org
GREEN LINE

VESI

Vesi on uusiutuva luonnonvara, mutta sen määrä maapallolla on rajoitettu. Vesi suodattuu ja uusiutuu makeaksi juomavedeksi luonnon omien prosessien kautta. Metsät ovat avainasemassa veden suodattamisen ja uusiutumisen tehostamisessa. Metsät suodattavat erittäin tehokkaasti saasteita sekä vedestä että ilmasta ja vapauttavat puhdasta vesihöyryä ilmakehään normaalia nopeammin kuin merestä. Ne myös sitovat vesistöille haitallisia ravinteita maaperään ja hyödyntävät niitä oman kasvunsa hyväksi.  
Metsät myös ehkäisevät maaperän eroosiota ja näin vähentävät tulvista ja muista sääilmiöistä aiheutuvia haittoja ihmisväestölle. Näiden hyötyjen lisäksi metsät ovat myös avainasemassa maailman vesivaroja uhkaavan ilmastonmuutoksen ehkäisyssä. Metsien määrä maapalolla on kuitenkin laskussa ilmastonmuutoksen vaikutusten sekä maatalouden tarpeisiin toteutettujen hakkuiden takia. Pelkkä metsien suojelukaan ei ratkaise vesiongelmaa. Tärkeintä on luonnosta otetun puhtaan veden käytön optimointi.